โครงการรณรงค์ ลดอุบัติเหตุภาคพื้น ในช่วงวันหยุดยาวต่อเนื่อง

เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

พลอากาศตรี ธรรมนาย สุขแสง ผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง และนายทหารชั้นผู้ใหญ่
โดยมีคุณ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง สมาชิกหน่วยฝึกการบินพลเรือนการบินพลเรือนกองทัพอากาศ ร่วมแจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์เพื่อกระตุ้นเตือน ข้าราชการ และพลเรือน ขับขี่ยานพาหนะให้เกิดความปลอดภัยก่อนช่วงวันหยุดยาว

 

01 01
01 01
01 01
01 01
01 01
01 01
01 01

 

 โครงการรณรงค์ ลดอุบัติเหตุภาคพื้น ในช่วงวันหยุดยาวต่อเนื่อง

เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒