มอบรางวัลประกวดบ้านพักอาศัย กองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒

พลอากาศตรี ธรรมนาย สุขแสง ผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง มอบรางวัลประกวดบ้านพักอาศัย กองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุม สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง

 

01 01
01 01
01 01

 

 มอบรางวัลประกวดบ้านพักอาศัย กองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒