ผบ.ดม.ร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับทหารกองประจำการ 

ณ โรงเลี้ยงทหาร กองพันทหารสารวัตรทหารอากาศ กรมทหารสารวัตรทหารอากาศ
สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง 

เมื่อ วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒

พลอากาศตรี ธรรมนาย สุขแสง ผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่
ร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับทหารกองประจำการ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ

 

01 01
01 01
01 01
01 01
01 01

 

 ผบ.ดม.ร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับทหารกองประจำการ

ณ โรงเลี้ยงทหาร กองพันทหารสารวัตรทหารอากาศ กรมทหารสารวัตรทหารอากาศ
สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง 

เมื่อ วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒