ตรวจเยี่ยมเรือนจำทหารอากาศ สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง

ณ ห้องรับรองเรือนจำทหารอากาศ สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง
เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒

พลอากาศตรี ธรรมนาย สุขแสง ผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง พร้อมคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง ตรวจเยี่ยมเรือนจำทหารอากาศ สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง โดยมี นาวาอากาศโท ฤทธิรณ มงคลนำ
ผู้บังคับเรือนจำทหารอากาศ สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง ให้การต้อนรับ

 

01 01
01 01
01 01
01 01
01 01
01 01
01 01
01 01

 

 ตรวจเยี่ยมเรือนจำทหารอากาศ สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง

ณ ห้องรับรองเรือนจำทหารอากาศ สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง
เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒