พิธีอำลาการปฏิบัติหน้าที่ราชการของทหารกองประจำการ

ณ ห้องอเนกประสงค์ กรมทหารสารวัตรทหารอากาศ สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง
เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒

พลอากาศตรี ธรรมนาย สุขแสง ผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง
เป็นประธานในพิธีอำลาการปฏิบัติหน้าที่ราชการของทหารกองประจำการ

 

01 01
01 01
01 01
01 01
01 01
01 01
01 01
01

 

 พิธีอำลาการปฏิบัติหน้าที่ราชการของทหารกองประจำการ

ณ ห้องอเนกประสงค์ กรมทหารสารวัตรทหารอากาศ สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง
เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒