พิธีรับ - ส่งหน้าที่ ผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง

ณ บริเวณหน้าอาคารกองบังคับการ สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง เมื่อวันจันทร์ที่ ๒ ต.ค.๖๐

    พลอากาศโท เฉลิมวงษ์ กีรานนท์ ผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง(เก่า) ส่งมอบหน้าที่การปฏิบัติราชการและการบังคับบัญชาสายงานสำนักงานผู้บังคับ ทหารอากาศดอนเมืองให้กับ พลอากาศตรี ไกรสิงห์ แก่นการ ผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง(ใหม่) ในการกำกับ ดูแล และรับผิดชอบสายงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมืองต่อไป

 

01 02
03 04
05 06
07 08
09 10
09 10
09 10
09 10
09 10
09 10

 

   

 พิธีรับ - ส่งหน้าที่ ผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง

ณ บริเวณหน้าอาคารกองบังคับการ สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง เมื่อวันจันทร์ที่ ๒ ต.ค.๖๐