การประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการแก่ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ

ณ ห้องอเนกประสงค์ กรมสารวัตรทหารอากาศ สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๕ ต.ค.๖๐

    พลอากาศตรี ไกรสิงห์ แก่นการ ผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการแก่ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ หน่วยขึ้นตรงสำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง

 

01 02
03 04
05 06
07 08
09 10
09  

 

   

 การประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการแก่ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ

ณ ห้องอเนกประสงค์ กรมสารวัตรทหารอากาศ สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๕ ต.ค.๖๐