พิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรผู้คุมเรือนจำทหารสำหรับพลทหาร รุ่นที่ ๓๒

ณ ห้องประชุมกองวิทยาการ สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๕ ต.ค.๖๐

    พลอากาศตรี ไกรสิงห์ แก่นการ ผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง เป็นประธานพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรผู้คุมเรือนจำทหารสำหรับพลทหาร รุ่นที่ ๓๒ และมอบหนังสือรับรองพร้อมใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เข้ารับการฝึก

 

01 02
03 04
05 06
07 08
09 10
09 09
09 09

 

   

 พิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรผู้คุมเรือนจำทหารสำหรับพลทหาร รุ่นที่ ๓๒

ณ ห้องประชุมกองวิทยาการ สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๕ ต.ค.๖๐