พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร

ณ ห้องรับรอง ผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง เมื่อวันพุธที่ ๒๕ ต.ค.๖๐

    พลอากาศตรี ไกรสิงห์ แก่นการ ผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร แก่ข้าราชการ สังกัด สน.ผบ.ดม.

 

01 02
03 04
05 06
07 08

 

   

 พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร

ณ ห้องรับรอง ผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง เมื่อวันพุธที่ ๒๕ ต.ค.๖๐