พิธีอำลาการปฏิบัติหน้าที่ราชการของทหารกองประจำการ รุ่นที่ ๕๘ ผลัดที่ ๒

ณ ห้องประชุมกองพันทหารสารวัตรทหารอากาศ กรมทหารสารวัตรทหารอากาศ สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๐ ต.ค.๖๐

    พลอากาศตรี ไกรสิงห์ แก่นการ ผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง เป็นประธานพิธีอำลาการปฏิบัติหน้าที่ราชการของทหารกองประจำการ รุ่นที่ ๕๘ ผลัดที่ ๒ สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมืองและมอบประกาศนียบัตร พร้อมทั้งอ่านสารผู้บัญชาทหารอากาศ ให้กับทหารกองประจำการรับฟัง

 

01 02
03 04
05 06
07 08
09 10
11 12
13 14
15 16
17 18

 

   

 พิธีอำลาการปฏิบัติหน้าที่ราชการของทหารกองประจำการ รุ่นที่ ๕๘ ผลัดที่ ๒

ณ ห้องประชุมกองพันทหารสารวัตรทหารอากาศ กรมทหารสารวัตรทหารอากาศ สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๐ ต.ค.๖๐