พิธีเปิดอบรมหลักสูตรทหารสารวัตรสำหรับนายทหารประทวน จ่าอากาศตรี (กำลังพลพิเศษ)

ณ ห้องประชุมกองวิทยาการ สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง เมื่อวันอังคารที่ ๒ พ.ย.๖๐

    นาวาอากาศเอกวีระพล กิจจารักษ์ รองผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง (๑) เป็นประธานพิธีเปิดอบรมหลักสูตรทหารสารวัตร สำหรับนายทหารประทวน จ่าอากาศตรี (กำลังพลพิเศษ) รุ่นที่ ๒ เพื่อเพิ่มพูนทักษะและพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่

 

01 02
03 04
05 06
07  

 

   

 พิธีเปิดอบรมหลักสูตรทหารสารวัตรสำหรับนายทหารประทวน จ่าอากาศตรี (กำลังพลพิเศษ)

ณ ห้องประชุมกองวิทยาการ สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง เมื่อวันอังคารที่ ๒ พ.ย.๖๐