พิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับนายทหารชั้นประทวน

ณ ห้องอเนกประสงค์ กรมทหารสารวัตรทหารอากาศ สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๙ พ.ย.๖๐

    พลอากาศตรี ไกรสิงห์ แก่นการ ผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับนายทหารชั้นประทวน สังกัดสำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง ที่ได้รับการเลือนยศสูงขึ้น

 

01 02
03 04
05 06
07 07
07 07
07 07

 

 พิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับนายทหารชั้นประทวน

ณ ห้องอเนกประสงค์ กรมทหารสารวัตรทหารอากาศ สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๙ พ.ย.๖๐