เชิญชวนข้าราชการและครอบครัว บ้านพักอาศัย ทอ.เขต ๑ ท่าดินแดง ร่วมพัฒนาทำความสะอาดบ้านพักอาศัยตามโครงการบิ๊กคลีนนิ่งเดย์

ณ บริเวณแฟลตโฟว์ทีน เขต ๑ ท่าดินแดง เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๑ พ.ย.๖๐

    พลอากาศตรี ไกรสิงห์ แก่นการ ผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง สั่งการให้ ผกร.บก.สน.ผบ.ดม. นำรถประชาสัมพันธ์ออกประชาสัมพันธ์ เชิญชวนข้าราชการและครอบครัว บ้านพักอาศัย ทอ.เขต ๑ ท่าดินแดง ร่วมพัฒนาทำความสะอาดบ้านพักอาศัยตามโครงการบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ โดยมี พลอากาศโท คุณทร มณีเขียว ประธานคณะกรรมการบริหารหมู่บ้านท่าดินแดง เป็นประธานในพิธีเปิด

 

01 02
03 04
05 06
07 07

 

 เชิญชวนข้าราชการและครอบครัว บ้านพักอาศัย ทอ.เขต ๑ ท่าดินแดง ร่วมพัฒนาทำความสะอาดบ้านพักอาศัยตามโครงการบิ๊กคลีนนิ่งเดย์

ณ บริเวณแฟลตโฟว์ทีน เขต ๑ ท่าดินแดง เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๑ พ.ย.๖๐