ตรวจเยี่ยมกิจการ เรือนจำทหารอากาศ สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง

ณ ห้องรับรอง เรือนจำทหารอากาศ สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง เมื่อวันอังคารที่ ๒๘ พ.ย.๖๐

   นาวาอากาศเอกวรกฤต มุขศรี รองผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง พร้อมด้วย หัวหน้าหน่วยขึ้นตรง สำนักงานผู้บังคับทหารอกาาศดอนเมือง ตรวจเยี่ยม เรือนจำทหารอากาศ สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง เพื่อรับฟังปัญหาข้อขัดข้องและข้อเสนอแนะ โดยมี นาวาอากาศโททิฆัมพร อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้บังคับเรือนจำทหารอากาศ สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง ให้การต้อนรับ

 

01 02
03 04
05 06
07 07
07 07
07 07
07 07
07 07
07 07
07  

 

 ตรวจเยี่ยมกิจการ เรือนจำทหารอากาศ สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง

ณ ห้องรับรอง เรือนจำทหารอากาศ สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง เมื่อวันอังคารที่ ๒๘ พ.ย.๖๐