ประชุมผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างในเขตกองทัพอากาศ

ณ หอประชุมกานตรัตน์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๗ ธ.ค.๖๐

   พลอากาศตรี ไกรสิงห์ แก่นการ ผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง เป็นประธานประชุมผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างในเขตกองทัพอากาศ ประจำปี ๖๑ เพื้อชี้แจงนโยบายและแนะแนวทางในการขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างในเขตพื้นที่กองทัพอากาศ

 

01 02
03 04
05 06
07 07
07 07
07 07
07 07
07 07
07 07
07  

 

 ประชุมผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างในเขตกองทัพอากาศ

ณ หอประชุมกานตรัตน์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๗ ธ.ค.๖๐