พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรทหารสารวัตร สำหรับนายทหารประทวนรุ่นที่ ๓๔ สำหรับการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ณ กองวิทยาการ สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ ธ.ค.๖๐

   นาวาอากาศเอก วีระพล กิจจารักษ์ รองผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง(๑) เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรทหารสารวัตร สำหรับนายทหารประทวนรุ่นที่ ๓๔ สำหรับการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

 

01 02
03 04
05 06
07 07
07 07

 

  พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรทหารสารวัตร สำหรับนายทหารประทวนรุ่นที่ ๓๔ สำหรับการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ณ กองวิทยาการ สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ ธ.ค.๖๐