สน.ผบ.ดม.จัดพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในกิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๔

ณ สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง
เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔

พลอากาศตรี วรกฤต มุขศรี ผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง เป็นประธานในพิธีตักบาตรพระสงฆ์
เนื่องในกิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๔ สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง

 

01 01
01 01
01 01
01 01
01 01
01 01
01 01

 

  สน.ผบ.ดม.จัดพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในกิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๔

ณ ห้องอเนกประสงค์ กรมทหารสารวัตรทหารอากาศ สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง
เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔