สน.ผบ.ดม. จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี ๒๕๖๔

ณ บริเวณด้านข้างอาคารร้อยรักษาการณ์ กองพันทหารสารวัตรทหารอากาศ
กรมทหารสารวัตรทหารอากาศ สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง
เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔

พลอากาศตรี วรกฤต มุขศรี ผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง พร้อมด้วย รองผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง
เเละเสนาธิการสำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง ร่วมปลูกต้นไม้ เนื่องในกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ
ประจำปี ๒๕๖๔

 

01 01
01 01
01 01
01 01
01 01
01 01

 

 สน.ผบ.ดม. จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี ๒๕๖๔

ณ บริเวณด้านข้างอาคารร้อยรักษาการณ์ กองพันทหารสารวัตรทหารอากาศ
กรมทหารสารวัตรทหารอากาศ สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง
เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔