สน.ผบ.ดม. จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี

ณ ห้องอเนกประสงค์ กรมทหารสารวัตรทหารอากาศ สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง
เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔

สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยมี พลอากาศตรี วรกฤต มุขศรี
ผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ
และทหารกองประจำการ สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมืองเข้าร่วมกิจกรรมฯ ในครั้งนี้
โดยได้ส่งมอบโลหิตให้กับกองบริการ​โลหิต​ โรงพยาบาลภูมิพลอดุยเดช กรมแพทย์​ทหารอากาศ​
จำนวน ๗๕ ยูนิต ๓๓,๗๕๐ ซีซ

 

01 01
01 01
01 01
01 01
01 01
01 01
01 01
01 01
01

 

 สน.ผบ.ดม. จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี

ณ ห้องอเนกประสงค์ กรมทหารสารวัตรทหารอากาศ สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง
เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔