มอบทุนการศึกษา ประจำปี ๖๔ สน.ผบ.ดม.

ณ ห้องอเนกประสงค์ กรมทหารสารวัตรทหารอากาศ สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง
เมื่อวันจันทร์ ที่ ๑๑ มิ.ย.๖๔

พลอากาศตรี วรกฤต มุขศรี ผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษากองทัพอากาศ
และทุนการศึกษาสำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง ประจำปี ๖๔ ให้กับ บุตรข้าราชการ
ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง

 

01 01
01 01
01 01
01 01
01 01
01 01
01 01
01

 

 มอบทุนการศึกษา ประจำปี ๖๔ สน.ผบ.ดม.

ณ ห้องอเนกประสงค์ กรมทหารสารวัตรทหารอากาศ สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง
เมื่อวันจันทร์ ที่ ๑๑ มิ.ย.๖๔