ผบ.ดม. ให้การต้อนรับ รอง จก.กพ.ทอ. และคณะตรวจเยี่ยมสายวิทยาการกำลังพล สน.ผบ.ดม.

ณ ห้องประชุม สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง
เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔

พลอากาศตรี วรกฤต มุขศรี ผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง ให้การต้อนรับ
พลอากาศตรี สุชาติ เทพรักษ์ รองเจ้ากรมกำลังพลทหารอากาศ , พลอากาศตรี วิษณุ เนียมคำ
ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและบริหารกำลังพล กรมกำลังพลทหารอากาศ พร้อมคณะ
ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการกำลังพล โดยมี นาวาอากาศเอก ชาติ ดีถีเพ็ง
รองผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง เข้าร่วมฟังบรรยายสรุป

 

01 01
01 01
01 01
01 01
01 01
01 01
01

 

 ผบ.ดม. ให้การต้อนรับ รอง จก.กพ.ทอ. และคณะตรวจเยี่ยมสายวิทยาการกำลังพล สน.ผบ.ดม.

ณ ห้องประชุม สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง
เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔