ผบ.ดม.และคณะตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ สห.ทอ. ประจำ ทดม. และ ทสภ.

ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๔๖๔

พลอากาศตรี วรกฤต มุขศรี ผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง พร้อมคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่
สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง เข้าตรวจเยี่ยมเเละให้กำลังใจเจ้าหน้าที่สารวัตรทหารอากาศ
ที่ปฎิบัติหน้าที่ ประจำท่าอากาศยานดอนเมือง และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

 

01 01
01 01
01 01
01 01
01 01
01 01
01 01
01 01
01

 

 ผบ.ดม.และคณะตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ สห.ทอ. ประจำ ทดม. และ ทสภ.

ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๔๖๔