เสธ.สน.ผบ.ดม.เป็นผู้แทน สน.ผบ.ดม.เข้ารับรางวัลรองชนะเลิศ การประกวดภาพยนต์สั้น ด้านนิรภัยภาคพื้น ประจำปี ๖๓

ณ สำนักงานนิรภัยทหารอากาศ
เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๔๖๔

นาวาอากาศเอก จเร แสงธาราทิพย์ เสนาธิการสำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง เป็นผู้แทนสำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง เข้ารับรางวัลรองชนะเลิศ การประกวดภาพยนต์สั้นฯ ด้านนิรภัยภาคพื้น ประจำปี ๖๓ ในหัวข้อ "ควรคาดเข็มขัดนิรภัย ทุกครั้งในขณะขับขี่ ทั้งภายในและภายนอกเขตพื้นที่กองทัพอากาศ"

 

01 01
01 01

 

 เสธ.สน.ผบ.ดม.เป็นผู้แทน สน.ผบ.ดม.เข้ารับรางวัลรองชนะเลิศ การประกวดภาพยนต์สั้น ด้านนิรภัยภาคพื้น ประจำปี ๖๓

ณ สำนักงานนิรภัยทหารอากาศ
เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๔๖๔