ผบ.ดม. มอบเงิน เพื่อเป็นการบำรุงขวัญและกำลังใจ ให้กับผู้ปฏิบัติหน้าที่
ดูแลทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๖๔ ผลัดที่ ๑

ณ กองร้อยรักษาการณ์ กองพันทหารสารวัตรทหารอากาศ กรมทหารสารวัตรทหารอากาศ
สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง
เมื่อวันที่ ๒ กรกฏาคม ๒๕๖๔

พลอากาศตรี วรกฤต มุขศรี ผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง มอบเงิน เพื่อเป็นการบำรุงขวัญและกำลังใจ
ให้กับผู้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๖๔ ผลัดที่ ๑ สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง

 

01 01
01 01

 

 ผบ.ดม. มอบเงิน เพื่อเป็นการบำรุงขวัญและกำลังใจ ให้กับผู้ปฏิบัติหน้าที่
ดูแลทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๖๔ ผลัดที่ ๑

ณ ช่องทางกองทัพอากาศ ๑ และ ๒
เมื่อวันที่ ๒ กรกฏาคม ๒๕๖๔