พิธีขอขมาผู้บังคับบัญชาเพื่อลาอุปสมบท ของข้าราชการ
สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง

ณ อาคารกองบังคับการ สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง
มื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔

พลอากาศตรี วรกฤต มุขศรี ผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง เป็นประธานในพิธีขอขมาผู้บังคับบัญชา
เพื่อลาอุปสมบท ของข้าราชการ สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง

 

01 01
01 01
01 01
01 01
01 01
01 01
01 01
01 01

 

 พิธีขอขมาผู้บังคับบัญชาเพื่อลาอุปสมบท ของข้าราชการ
สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง

ณ อาคารกองบังคับการ สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง
มื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔