พิธีปิดการศึกษาโครงการอบรมทหารสารวัตร สำหรับนายทหารประทวนจ่าอากาศตรี
(กำลังพลพิเศษ) รุ่นที่ ๕

ณ ห้องประชุม สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง
มื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔

พลอากาศตรี วรกฤต มุขศรี ผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาโครงการอบรมทหารสารวัตรสำหรับนายทหารประทวนจ่าอากาศตรี (กำลังพลพิเศษ) รุ่นที่ ๕
แบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม​ Zoom

 

01 01
01 01
01 01
01 01

 

 พิธีปิดการศึกษาโครงการอบรมทหารสารวัตร สำหรับนายทหารประทวนจ่าอากาศตรี
(กำลังพลพิเศษ) รุ่นที่ ๕

ณ ห้องประชุม สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง
มื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔