พิธี​เปิดการศึกษาโครงการอบรมทหารสารวัตร สำหรับ น.ประทวน จ่าอากาศตรี
ที่สำเร็จการศึกษาจาก รร.จอ.ยศ.ทอ.รุ่นที่ ๕

ณ ห้องประชุม สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง
เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔

พลอากาศตรี วรกฤต มุขศรี ผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาโครงการอบรมทหารสารวัตร สำหรับนายทหารประทวน จ่าอากาศตรี ที่สำเร็จการศึกษาจาก โรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ รุ่นที่ ๕
แบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม​ Zoom

 

01 01
01 01
01 01
01 01
01 01
01 01

 

 พิธี​เปิดการศึกษาโครงการอบรมทหารสารวัตร สำหรับ น.ประทวน จ่าอากาศตรี
ที่สำเร็จการศึกษาจาก รร.จอ.ยศ.ทอ.รุ่นที่ ๕

ณ ห้องประชุม สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง
มื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔