ผบ.ดม.ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ ทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๖๔ ผลัดที่ ๑

ณ กองร้อยรักษาการณ์ กองพันทหารสารวัตรทหารอากาศ กรมทหารสารวัตรทหารอากาศ
สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง
เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฏาคม ๒๕๖๔

พลอากาศตรี วรกฤต มุขศรี ผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ
พร้อมกับจัดอาหารเสริมพิเศษให้กับทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๖๔ ผลัดที่ ๑
สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง

 

01 01
01 01
01 01
01 01
01 01
01 01
01 01
01 01

 

 ผบ.ดม.ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ ทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๖๔ ผลัดที่ ๑

ณ กองร้อยรักษาการณ์ กองพันทหารสารวัตรทหารอากาศ กรมทหารสารวัตรทหารอากาศ
สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง
เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฏาคม ๒๕๖๔