สน.ผบ.ดม. จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ณ ห้องอเนกประสงค์ กองวิทยาการ สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง
เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฏาคม ๒๕๖๔

สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

๒๘ กรกฎาคม​ ๒๕๖๔

โดยมี พลอากาศตรี วรกฤต มุขศรี ผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง
พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ
สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง เข้าร่วมกิจกรรมฯ ในครั้งนี้
โดยได้ส่งมอบโลหิตให้กับกองบริการ​โลหิต​ โรงพยาบาลภูมิพลอดุยเดช กรมแพทย์​ทหารอากาศ​ จำนวน ๒๙ ยูนิต ๑๑,๖๐๐ ซีซี

 

01 01
01 01
01 01
01 01
01 01
01 01
01 01
01 01
01

 

 สน.ผบ.ดม. จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ณ ห้องอเนกประสงค์ กองวิทยาการ สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง
เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฏาคม ๒๕๖๔