สน.ผบ.ดม.ร่วมสนับสนุน รับซื้อมังคุดจากเกษตรกรภาคใต้ จำนวน ๕๐๐ กิโลกรัม
เพื่อนำมาเเจกจ่ายให้กับกำลังพลภายในหน่วยงาน

ณ สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง
เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔

พลอากาศตรี วรกฤต มุขศรี ผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง
มีนโยบายร่วมสนับสนุนรับซื้อมังคุดจากเกษตรกรภาคใต้ ที่ประสบปัญหาราคาตกต่ำและผลผลิตล้นตลาด
เนื่องจากสถานการณ์การเเพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทั้งยังเป็นการช่วยเหลือพี่น้องชาวเกษตรกร
ตามนโยบายของกระทรวงกลาโหม จำนวน ๕๐๐ กิโลกรัม นำมาแจกจ่ายให้กับ ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ
และทหารกองประจำการ สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง
เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนของกำลังพล
ในช่วงการเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

 

01 01
01 01
01 01
01 01
01 01
01 01
01 01
01 01
01

 

 สน.ผบ.ดม.ร่วมสนับสนุน รับซื้อมังคุดจากเกษตรกรภาคใต้ จำนวน ๕๐๐ กิโลกรัม เพื่อนำมาเเจกจ่ายให้กับกำลังพลภายในหน่วยงาน

ณ สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง
เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔