มอบชุด PPE ทำความดีเพื่อแม่" สน.ผบ.ดม. มอบชุด PPE จำนวน ๑๕๐ ชุด
ให้กับ รพ.ภูมิพล​อดุลยเดช​ พอ.

ณ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔

พลอากาศตรี วรกฤต มุขศรี ผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง
มอบชุดป้องกันสารเคมีและเชื้อไวรัส (PPE) จำนวน ๑๕๐ ชุด ให้กับโรงพยาบาล​ภูมิพลอดุลยเดช กรมเเพทย์ทหารอากาศ
โดยมี พลอากาศตรีหญิง อิศรญา สุขเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นผู้รับมอบ
ทั้งนี้เพื่อเป็นการสนับสนุนการบริการทางการแพทย์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
และยังเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ด้วย

 

01 01
01 01
01 01
01 01
01

 

 มอบชุด PPE ทำความดีเพื่อแม่" สน.ผบ.ดม. มอบชุด PPE จำนวน ๑๕๐ ชุด ให้กับ รพ.ภูมิพล​อดุลยเดช​ พอ.

ณ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔