สน.ผบ.ดม. จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔

ณ สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง
เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔

พลอากาศตรี วรกฤต มุขศรี ผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง ถวายพระพรชัยมงคล
และลงนามถวายพระพรออนไลน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
๑๒ สิงหาคม สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ เพื่อเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

 

01 01
01 01
01 01

 

 สน.ผบ.ดม. จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔

ณ สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง
เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔