สน.ผบ.ดม.ปลูกฟ้าทะลายโจร ต้าน COVID-19

ณ เรือนจำทหารอากาศ สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง
เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔

พลอากาศตรี วรกฤต มุขศรี ผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง
นำนายทหารชั้นผู้ใหญ่ สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง
ร่วมปลูกฟ้าทะลายโจร เพื่อเป็นการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรตามนโยบายของรัฐบาล
อีกทั้งยังสามารถเก็บผลผลิตมาใช้ได้ในทันที เมื่อมีกำลังพลในหน่วย เกิดอาการเจ็บป่วยด้วยโรค COVID-19
และให้กำลังพลนำไปปลูกในครัวเรือน​ รวมถึงสามารถนำไปช่วยเหลือประชาชนได้อีกทางหนึ่งด้วย
สำหรับฟ้าทะลายโจรนั้นมีสรรพคุณมากมาย สามารถนำไปใช้กับผู้ป่วยโรค COVID-19 ที่มีความรุนแรงน้อย
เพื่อลดการเกิดโรคที่รุนแรง และได้รับการบรรจุให้อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพรอีกด้วย

 

01 01
01 01
01 01
01 01
01 01
01 01

 

 สน.ผบ.ดม.ปลูกฟ้าทะลายโจร ต้าน COVID-19

ณ เรือนจำทหารอากาศ สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง
เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔