"ปันน้ำใจ สู้ภัย COVID-19" สน.ผบ.ดม. มอบเครื่องอุปโภค - บริโภค
ให้กับกำลังพลในหน่วยงาน

ณ อาคารกองบังคับการ สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง
เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔

พลอากาศตรี วรกฤต มุขศรี ผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง มีความห่วงใย ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ
สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง จึงได้จัดให้มีการมอบ เครื่องอุปโภค - บริโภค ให้กับกำลังพลในหน่วยงาน
เพื่อเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระและลดค่าใช้จ่ายของครอบครัว ในช่วงการเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

 

01 01
01 01
01 01
01 01
01 01

 

 "ปันน้ำใจ สู้ภัย COVID-19" สน.ผบ.ดม. มอบเครื่องอุปโภค - บริโภค
ให้กับกำลังพลในหน่วยงาน

ณ อาคารกองบังคับการ สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง
เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔