สน.ผบ.ดม.​ มอบผลผลิตทางการเกษตรเพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย​ และสนับสนุนเกษตรกร

ณ สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง
เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔

พลอากาศตรี วรกฤต มุขศรี ผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง ห่วงใยข้าราชการและทหารกองประจำการ​สังกัด สน.ผบ.ดม.​
โดยการมอบผลผลิตทางการเกษตรเพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย​ และสนับสนุนเกษตรกรอีกทางหนึ่งด้วย
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด - 2019 ผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง
ได้รับซื้อผลผลิตของเกษตรกรจากจังหวัดปราจีนบุรี ได้แก่ ชะอม มะนาว หน่อไม้ไผ่ตงสด และกล้วยนานาพันธุ์
มามอบให้กับ ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง
นำไปประกอบอาหารรับประทาน เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน รวมถึงเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรในต่างจังหวัดให้มีรายได้จากการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรอีกด้วย

 

01 01
01 01
01

 

 สน.ผบ.ดม.​ มอบผลผลิตทางการเกษตรเพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย​ และสนับสนุนเกษตรกร

ณ สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง
เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔