สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง มอบ เครื่องอุปโภค - บริโภค ให้กับ ผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างในเขตพื้นที่กองทัพอากาศ

ณ วินจักรยานยนต์รับจ้างกองทัพอากาศ ๕ (ท่าดินแดง)
เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔

พลอากาศตรี วรกฤต มุขศรี ผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง พร้อมนายทหารชั้นผู้ใหญ่สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง
มอบ เครื่องอุปโภค - บริโภค ให้กับ ผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างในเขตพื้นที่กองทัพอากาศ จำนวนทั้งหมด ๕ วิน
เพื่อเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระและลดค่าใช้จ่ายของครอบครัว ในช่วงการเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

 

01 01
01 01
01 01
01 01

 

 สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง มอบ เครื่องอุปโภค - บริโภค ให้กับ ผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างในเขตพื้นที่กองทัพอากาศ

ณ วินจักรยานยนต์รับจ้างกองทัพอากาศ ๕ (ท่าดินแดง)
เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔