มอบรางวัลผู้กระทำความดีช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุบัติเหตุ
ให้กับข้าราชการเรือนจำทหารอากาศ สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง

ณ อาคารกองบังคับการ สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง
เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔

พลอากาศตรี วรกฤต มุขศรี ผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง
เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลผู้กระทำความดีช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุบัติเหตุ ให้กับข้าราชการเรือนจำทหารอากาศ
สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง จำนวน ๔ คน ดังนี้
๑.ร.ท.ศิริโชค สวัสดิรักดิ์ ๒.จ.อ.รดิศ สุริหะ ๓.จ.อ.ปุณยวัจน์ มานะสันติกุบ ๔.พลทหาร ศรยุทธ ยะมานัง
โดยเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ ๒๔ กรกฏาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๗๔๕ ได้มีฝนตกลงมาอย่างหนัก พลทหาร ศรยุทธ ยะมานัง
ชึ่งเป็นรักษาการณ์ ประจำช่องทาง รจ.ทอ.สน.ผบ.ดม.ได้ประสบเหตุ อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์เสียหลักล้ม
บริเวณถนนเดชะตุงคะ ใกล้กับช่องทาง รจ.ทอ.สน.ผบ.ดม. ผู้ประสบอุบัติเหตุชื่อ นาย ธนวัฒน์ ชัยอินทร์ จึงได้แจ้งให้
ร.ท.ศิริโชค สวัสดิรักดิ์ น.เวร รจ.ทอ.สน.ผบ.ดม.เพื่อเเจ้งศูนย์ควบคุม รจ.ทอ.สน.ผบ.ดม.
หลังจากแจ้งเหตุแล้ว จ.อ.รดิศ สุริหะ จนท.พยาบาลของ รจ.ทอ.ฯ และ จ.อ.ปุณยวัจน์ มานะสันติกุบ เสมียนเวร รจ.ทอ.ฯ
ได้เข้าให้การช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้น เพื่อบรรเทาอาการบาดเจ็บของผู้ประสบเหตุ
และให้การจราจร ทำให้ไม่เกิดการสูญเสียหรือเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อน ถือเป็นการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของหน่วย

 

01 01
01 01
01 01
01 01

 

 มอบรางวัลผู้กระทำความดีช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุบัติเหตุ ให้กับข้าราชการเรือนจำทหารอากาศ สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง

ณ อาคารกองบังคับการ สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง
เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔