พิธี​เปิดการศึกษา หลักสูตรทหารสารวัตร สำหรับพลทหาร รุ่นที่ ๔๒ แบบออนไลน์

ณ ห้องประชุม สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง
เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔

พลอากาศตรี วรกฤต มุขศรี ผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง
เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรทหารสารวัตรสำหรับพลทหาร รุ่นที่ ๔๒ แบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม​ Zoom

 

01 01
01 01
01 01
01 01
01

 

 พิธี​เปิดการศึกษา หลักสูตรทหารสารวัตร สำหรับพลทหาร รุ่นที่ ๔๒ แบบออนไลน์

ณ ห้องประชุม สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง
เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔