สน.ผบ.ดม. จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ณ ห้องอเนกประสงค์ กองวิทยาการ สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง
เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔

สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยมี
พลอากาศตรี วรกฤต มุขศรี ผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ข้าราชการ ลูกจ้าง
พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง เข้าร่วมกิจกรรมฯ ในครั้งนี้
โดยได้ส่งมอบโลหิตให้กับกองบริการ​โลหิต​ โรงพยาบาลภูมิพลอดุยเดช กรมแพทย์​ทหารอากาศ​
จำนวน​ ๔๑ ยูนิต ๑๘,๔๕๐ ซีซี

 

01 01
01 01
01 01
01 01
01 01
01 01
01 01

 

 สน.ผบ.ดม. จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ณ ห้องอเนกประสงค์ กองวิทยาการ สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง
เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔