สน.ผบ.ดม.ร่วมสนับสนุน รับซื้อลำไยจากเกษตรกรผู้ปลูกลำไยแปลงใหญ่ จว.เชียงใหม่

ณ สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง
เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๔

พลอากาศตรี วรกฤต มุขศรี ผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง มีนโยบายร่วมสนับสนุนรับซื้อลำไยจากเกษตรกรผู้ปลูกลำไย
แปลงใหญ่ จว.เชียงใหม่ ที่ได้รับผลกระทบจากการเเพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทั้งยังเป็นการบรรเทาความ
เดือดร้อนพี่น้องชาวเกษตรกรผู้ปลูกลำไย ตามนโยบายของรัฐบาล จำนวน ๒๕๐ กิโลกรัม นำมาแจกจ่ายให้กับ ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง เพื่อเป็นการบรรเทาความ
เดือดร้อนและ ลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนของกำลังพล ในช่วงการเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

 

01 01
01 01

 

 สน.ผบ.ดม.ร่วมสนับสนุน รับซื้อลำไยจากเกษตรกรผู้ปลูกลำไยแปลงใหญ่ จว.เชียงใหม่

ณ สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง
เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๔