กิจกรรมส่งเสริมขวัญ วินัยและสวัสดิการ สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง

ณ อาคารกองบังคับการ สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง
เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔

พลอากาศตรี วรกฤต มุขศรี ผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง เป็นประธานในกิจกรรมส่งเสริมขวัญ วินัยและสวัสดิการ
สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง ประจำเดือนกันยายน​ ๒๕๖๔ โดยได้มอบรางวัลให้กับผู้ที่ได้รับรางวัลนิรภัย
ภาคพื้นดีเด่น, ชุดสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ, ชุดฝึกลายพลางดิจิตอลทหารอากาศ และอุปกรณ์ประกอบเครื่อง
แบบสารวัตรทหารอากาศ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ให้กับกำลัง​พลในหน่วย​

 

01 01
01 01
01 01
01 01
01 01
01 01

 

 กิจกรรมส่งเสริมขวัญ วินัยและสวัสดิการ สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง

ณ อาคารกองบังคับการ สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง
เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔