พิธีสักการะพระพุทธรูป “พระพุทธมงคลเกษม” พระพุทธรูปประจำเรือนจำทหารอากาศ

ณ เรือนจำทหารอากาศ สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง
เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔

พลอากาศตรี วรกฤต มุขศรี ผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง/ผู้บัญชาการเรือนจำทหารอากาศ นำนายทหารชั้นผู้ใหญ่
สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง ประกอบพิธีสักการะพระพุทธรูป “พระพุทธมงคลเกษม” พระพุทธรูปประจำเรือนจำทหารอากาศ เนื่องในโอกาสบูรณะ ปรับปรุง และซ่อมแซมหอพระ เพื่อให้เกิดความสวยงาม น่าเลื่อมใสศรัทธาแก่ผู้พบเห็น
โดยมี นาวาอากาศโท ฤทธิรณ มงคลนำ ผู้บังคับเรือนจำทหารอากาศ สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง ให้การต้อนรับ

 

01 01
01 01
01 01
01 01
01 01
01 01
01 01
01 01
01 01

 

 พิธีสักการะพระพุทธรูป “พระพุทธมงคลเกษม” พระพุทธรูปประจำเรือนจำทหารอากาศ

ณ เรือนจำทหารอากาศ สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง
เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔