พิธีปิดการศึกษาหลักสูตรทหารสารวัตรสำหรับพลทหาร รุ่นที่ ๔๒
แบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom

ณ ห้องประชุม สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง
เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔

พลอากาศตรี วรกฤต มุขศรี ผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษา
หลักสูตรทหารสารวัตรสำหรับพลทหาร รุ่นที่ ๔๒ แบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom

 

01 01
01 01
01 01
01 01
01 01
01 01

 

 พิธีปิดการศึกษาหลักสูตรทหารสารวัตรสำหรับพลทหาร รุ่นที่ ๔๒
แบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom

ณ ห้องประชุม สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง
เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔