พิธีปล่อยตัวผู้ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

ณ เรือนจำทหารอากาศ สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง
เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔

พลอากาศตรี วรกฤต มุขศรี ผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง/ผู้บัญชาการเรือนจำทหารอากาศ
เป็นประธานในพิธีปล่อยตัวผู้ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔

 

01 01
01 01
01 01
01 01
01 01
01

 

 พิธีปล่อยตัวผู้ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

ณ เรือนจำทหารอากาศ สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง
เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔