สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง รับฟังการแถลงนโยบาย
ผู้บัญชาการทหารอากาศ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕

ณ ห้องประชุมสำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง
และห้องประชุมของหน่วยขึ้นตรงสำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง
เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔

พล.อ.ต.ขจรฤทธิ์ แก้วอำไพ ผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง มอบหมายให้ นาวาอากาศเอก ชาติ ดิถีเพ็ง
รองผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง นำหัวหน้าหน่วยขึ้นตรง, ข้าราชการ, ลูกจ้าง, พนักงานราชการ
และทหารกองประจำ สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง เข้ารับฟังการแถลงนโยบายผู้บัญชาการ
ทหารอากาศ พลอากาศเอก นภาเดช ธูปะเตมีย์ ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๕ โดยผ่านระบบ
ประชุมทางไกล (VTC), ผ่านระบบ Zoom และ RTAF IPTV

 

01 01
01 01
01 01
01 01
01 01
01 01
01 01
01 01

 

 สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง รับฟังการแถลงนโยบาย
ผู้บัญชาการทหารอากาศ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕

ณ ห้องประชุมสำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง
และห้องประชุมของหน่วยขึ้นตรงสำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง
เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔