กิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันที่ ๑๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

ณ ห้องอเนกประสงค์ กรมทหารสารวัตรทหารอากาศ
สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง
เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔

สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ โดย พลอากาศตรี ขจรฤทธิ์ แก้วอำไพ ผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง
ได้มอบหมายให้ นาวาอากาศเอก จเร เเสงธาราทิพย์ เสนาธิการสำนักงานผู้บังคับ
ทหารอากาศดอนเมือง นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ
สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง เข้าร่วมกิจกรรมฯ


โดยในครั้งนี้ ได้ส่งมอบโลหิตให้กับกองบริการ​โลหิต​ โรงพยาบาลภูมิพลอดุยเดช
กรมแพทย์​ทหารอากาศ​ จำนวน ๕๔ ยูนิต ๒๔,๓๐๐ ซีซี

 

01 01
01 01
01 01
01 01
01 01
01 01
01

 

 กิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันที่ ๑๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

ณ ห้องอเนกประสงค์ กรมทหารสารวัตรทหารอากาศ
สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง
เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔