ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการปลัดบัญชี

ณ ห้องประชุม สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง
เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

พลอากาศตรี ขจรฤทธิ์ แก้วอำไพ ผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง ให้การต้อนรับ พลอากาศตรี ธรรมนาย สุขแสง รองปลัดบัญชีทหารอากาศ พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการปลัดบัญชี และเข้าร่วมฟังบรรยายสรุป

01 01
01 01
01 01
01 01
01 01
01 01
01 01
01 01
01

 

 ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการปลัดบัญชี

ณ ห้องประชุม สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง
เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔