พิธีประดับเครื่องหมายยศ นายทหารชั้นประทวน สน.ผบ.ดม.

ณ ห้องอเนกประสงค์ กรมทหารสารวัตรทหารอากาศ สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง
เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

พลอากาศตรี ขจรฤทธิ์ แก้วอำไพ ผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ
นายทหารชั้นประทวน สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง

01 01
01 01
01 01
01 01
01 01
01 01
01 01
01 01
01 01
01

 

 พิธีประดับเครื่องหมายยศ นายทหารชั้นประทวน สน.ผบ.ดม.

ณ ห้องอเนกประสงค์ กรมทหารสารวัตรทหารอากาศ สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง
เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔