กิจกรรม "ทัพฟ้า ร่วมใจภักดิ์ รักษ์สามัคคี"

ณ ลานรวมพล กองบังคับการ สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง
เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

พลอากาศตรี ขจรฤทธิ์ แก้วอำไพ ผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง มอบหมายให้ นาวาอากาศเอก
จเร เเสงธาราทิพย์ เสนาธิการสำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง เป็นประธาน นำ ข้าราชการ ลูกจ้าง
พนักงานราชการ และทหารกองประการ สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง จัดกิจกรรม "ทัพฟ้า ร่วมใจภักดิ์
รักษ์สามัคคี" (ในส่วนของ สน.ผบ.ดม.) โดยเเบ่งเป็น ๓ กิจกรรมคือ
๑.กิจกรรม "หน้าบ้านน่ามอง" ๒.กิจกรรม "สามัคคีคือพลัง"๓.กิจกรรม "พี่ไม่รักหนูนะ"
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔)

01 01
01 01
01 01
01 01
01 01
01 01
01 01
01 01
01 01

 

 กิจกรรม "ทัพฟ้า ร่วมใจภักดิ์ รักษ์สามัคคี"

ณ ลานรวมพล กองบังคับการ สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง
เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔