ตรวจเยี่ยม รจ.ทอ.สน.ผบ.ดม.

ณ เรือนจำทหารอากาศ สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง
เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

นาวาอากาศเอก ชาติ ดิถีเพ็ง รองผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง พร้อมคณะผู้บังคับบัญชา
สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง ตรวจเยี่ยมเรือนจำทหารอากาศ สำนักงานผู้บังคับ
ทหารอากาศดอนเมือง เพื่อรับฟังปัญหา และข้อขัดข้อง โดยมี นาวาอากาศโท จิโรจ สายสวิง
ผู้บังคับเรือนจำทหารอากาศ สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง ให้การต้อนรับ

01 01
01 01
01 01
01 01
01 01
01

 

 ตรวจเยี่ยม รจ.ทอ.สน.ผบ.ดม.

ณ เรือนจำทหารอากาศ สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง
เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔